Welcome to A Vegan World !

veganWK menu3.jpg

Le menu végétalien de VeganWK N°3 cette semaine, intitulé: “Be Vegan, Make Peace”, est composé de / Thực đơn thuần chay tuần thứ 3 của Vegan WK có tên gọi “Ăn Chay, Tạo Hòa Bình” gồm có:

Bon appétit ! / Chúc các bạn ngon miệng!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK
CÁC SITES WEBS, BLOGS THAM GIA VÀO THỰC ĐƠN THUẦN CHAY VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK. Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud