Welcome to A Vegan World !

BeFunky_BeFunky_menuVeganWK5.jpg

VeganWK vous propose cette semaine le menu végétalien N°5, intitulé “Seek yourself again”. Il est composé de / Tuần này, VeganWK giới thiệu với bạn Thực đơn thuần chay số 5 có tên gọi “ Tìm lại bản lai ”, thực đơn gồm có:

VeganWK vous souhaite un week-end plein de bonheur ! / VeganWK chúc các bạn một week-end nhiều hạnh phúc !

***

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud