Welcome to A Vegan World !

Posts tagged ‘menu VeganWK 4’

Menu VeganWK N° 4 / Thực đơn VeganWK số 4

BeFunky_befunky_veganWK4.jpg

Le menu végétalien de VeganWK N°4 cette semaine, intitulé: “Simplicity, Patience, Compassion”, est composé de / Thực đơn thuần chay tuần thứ 4 của Vegan WK có tên gọi “ Giản dị, Nhẫn nại, Từ bi” gồm có:

VeganWK vous souhaite un super week-end! / VeganWK chúc các bạn một week-end thật tuyệt vời!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Tag Cloud