Welcome to A Vegan World !

Posts tagged ‘menu végétalien’

Menu VeganWK N°9 / Thực đơn VeganWK số 9

VeganWKmenu9.jpg

VeganWK vous présente ce week-end le menu végétalien numéro 9: “Unconditional Love is the best”, proposée par VégéKitchen et Món chay Việt Nam / Thực đơn thứ 9 “ Yêu thương vô điều kiện là tốt nhất” mà VeganWK giới thiệu với bạn week-end này do VégéKitchenMón chay Việt Nam và Thuần chay – Vegan cung cấp. Thực đơn gồm có các món thuần chay sau: 

***

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Pour plus d’informations complémentaires, merci de visiter la page VeganWK. / Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời thăm trang VeganWK.

Advertisements

Menu VeganWK N° 8 / Thực đơn VeganWK số 8

veganWK menu 8

Le menu végétalien numéro 8 de VeganWK “You are the light” cette semaine est proposé par Món chay Việt Nam et VégéKitchen. Il est composé des recettes vegan suivant: / Thực đơn thứ 8 của chương trình VeganWK với tên gọi “ Bạn là ánh sáng” do Món chay Việt Nam và VégéKitchen cung cấp. Thực đơn bao gồm các món thuần chay như sau: 

Bon week-end à vous! / Chúc bạn một week-end tốt lành!

***

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Menu VeganWK N° 7 / Thực đơn VeganWK số 7

veganmenu7

Le menu végétalien numéro 7 de VeganWK “Juste Love” cette semaine est proposé par VégéKitchen. Il est composé de / Thực đơn thứ 7  của chương trình VeganWK với tên gọi “Chỉ Tình thương” do VégéKitchen cung cấp. Thực đơn bao gồm các món sau: 

Bon appétit! / Chúc các bạn ngon miệng!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Menu VeganWK N° 6 / Thực đơn VeganWK số 6

BeFunky_veganWKmenu6

Le menu végétalien numéro 6 de VeganWK ” True Love Never Changes” cette semaine est composé de / Thực đơn thứ 6 của chương trình VeganWK với tên gọi “Chân tình không bao giờ thay đổi” bao gồm các món sau: 

Bon appétit! / Chúc ngon miệng!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Menu VeganWK N° 5 / Thực đơn VeganWK số 5

BeFunky_BeFunky_menuVeganWK5.jpg

VeganWK vous propose cette semaine le menu végétalien N°5, intitulé “Seek yourself again”. Il est composé de / Tuần này, VeganWK giới thiệu với bạn Thực đơn thuần chay số 5 có tên gọi “ Tìm lại bản lai ”, thực đơn gồm có:

VeganWK vous souhaite un week-end plein de bonheur ! / VeganWK chúc các bạn một week-end nhiều hạnh phúc !

***

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Menu VeganWK N° 4 / Thực đơn VeganWK số 4

BeFunky_befunky_veganWK4.jpg

Le menu végétalien de VeganWK N°4 cette semaine, intitulé: “Simplicity, Patience, Compassion”, est composé de / Thực đơn thuần chay tuần thứ 4 của Vegan WK có tên gọi “ Giản dị, Nhẫn nại, Từ bi” gồm có:

VeganWK vous souhaite un super week-end! / VeganWK chúc các bạn một week-end thật tuyệt vời!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK.
Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Menu VeganWK N° 3/Thực đơn Thuần chay cuối tuần VeganWK 3

veganWK menu3.jpg

Le menu végétalien de VeganWK N°3 cette semaine, intitulé: “Be Vegan, Make Peace”, est composé de / Thực đơn thuần chay tuần thứ 3 của Vegan WK có tên gọi “Ăn Chay, Tạo Hòa Bình” gồm có:

Bon appétit ! / Chúc các bạn ngon miệng!

*****

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK
CÁC SITES WEBS, BLOGS THAM GIA VÀO THỰC ĐƠN THUẦN CHAY VEGANWK 

Vous pouvez voir tous les menus de VeganWK en cliquant sur Menus VeganWK. Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Tag Cloud